logo

Hållbart resande

Varför väljer Travea att klimatkompensera?

Vi vill göra det lätt för våra gäster att resa mer hållbart på sin efterlängtade resa och har därför valt att kompensera alla Traveas gästers flygresor.

Vi investerar i projekt som reducerar samma mängd utsläpp av växthusgaser. Priset på klimatkompensationen beror på projektets roll men också på volymen. Projekten kostar lite olika beroende på vilket land projektet finns i, vilken teknik som används och hur många sidonyttor sett till de globala målen projektet strävar efter att bidra till.

Vad betyder klimatkompensera?

Det är ett sätt att ta ansvar för de utsläpp som vi orsakar. Att köpa klimatkompensation innebär att du betalar för att utsläppen av växthusgaser ska minska någon annanstans med samma mängd som du kompenserar för. Man kan se det som att du betalar för att någon ska ta hand om ditt avfall istället för att slänga det i naturen.